VÝJEZD „22“

V úterý 10.4. v odpoledních hodinách vyjeli chyňavští hasiči k požáru bio-odpadu do obce Chyňava. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jednalo o požár látek přírodního charakteru. Jednotka provedla hasební zásah za pomoci vysokotlakého proudu

technika: CAS 30/9000/540-S2VH

ostatní jednotky: HZS SČK-PS Beroun