Rok 2003

2003

15. – 16.1. požár rodinného domu v Chyňavě u Krausů
16.1. polygon Příbram
22.3. požár trávy v cihelně na Vráži
17.4. požár černé skládky v Chyňavě v Dolíkách
26.4. požár trávy v Podkozí za prodejnou Jednoty
26.4. v 10 hod. otevírání nové lávky ve Stradonicích
26.4. ve 13 hod otevírání nové lávky v Srbsku
9.5. odstraňování následků přívalového deště u Libečova – mytí vozovky
10.5. 125 let SDH Zbečno
25.5. – 5.6. asistence při filmování v Hýskov
13.6. požár přístřešku u milířů na farmě – my jen osvětlovali – hasil útvar
23.6. požár kontejneru u benzínky v Libečově
24.6. namontováno KANGO
28.6. požár na trati mezi Hýskovem a Nižborem – jen dohašování
5.7. Žloukovické brodění
13.7. požár staré trávy v Podkozí mezi chatami
20.8. asistence při likvidaci starých včelích úlú v Nižboru na zámku
23.8. 70 let SDH Lhotka
19.8. okrskové cvičení v Železné, při návratu nehoda auta Favorit, vyproštění řidiče a předání PČR
28.10. požár chaty pod Podkozím
14.11. nahlášen požár skladu plynu ve Stejstavu – bylo to NC